PVN Kalkulators

Aprēķini, ja summā jau ir pievienots PVN

Aprēķini, ja summā nav pievienots PVN

PVN (pievienotās vērtības nodokļa) kalkulators ir rīks, kas paredzēts, lai aprēķinātu PVN summu, kas tiek pievienota vai iekļauta cenā. Kalkulatoru var izmantot arī pretējam aprēķinam – summām ar jau pievienotu PVN.

Tas ir noderīgs rīks gan uzņēmumiem, gan patērētājiem, kas palīdz pareizi noteikt preču vai pakalpojumu cenas un palīdz patērētājiem saprast, cik liela daļa no viņu maksātās cenas ir tieši PVN. Kalkulatora vietā var izmantot attiecīgo formulu šiem aprēķiniem.

PVN aprēķins

Režīmā ar PVN kalkulators nosaka preces vai pakalpojuma bruto (kopējā) cenā iekļauto PVN summu. Lai aprēķinātu PVN summu un neto (pirms PVN) cenu, lietotājam jāievada bruto cena un piemērojamā PVN likme (parasti 21%).

Pēc tam kalkulators veic šādus aprēķinus:

 1. PVN summa = bruto cena × (PVN likme / (100 + PVN likme))
 2. Neto cena = bruto cena — PVN summa


Aprēķins bez PVN

Režīmā bez PVN kalkulators aprēķina PVN summu, pamatojoties uz preces vai pakalpojuma neto cenu. Lietotājam jāievada neto cena un piemērojamā PVN likme (parasti 21%).

Kalkulators veic šādus aprēķinus:

 1. PVN summa = neto cena × PVN likme / 100
 2. Bruto cena = neto cena + PVN summa


Pārskats par PVN Latvijā

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) ir patēriņa nodoklis, kas tiek aplikts precēm un pakalpojumiem daudzās valstīs, tostarp Latvijā. Latvijā PVN standarta likme ir 21%. Uzņēmumiem un privātpersonām, veicot darījumus, ir svarīgi saprast un precīzi aprēķināt PVN, jo tas būtiski ietekmē viņu finansiālās saistības.

Šajā rakstā mēs izpētīsim īpaši Latvijai izstrādātā PVN kalkulatora smalkumus, tā funkcionalitāti un pareizo veidu, kā to izmantot precīzai PVN aprēķināšanai.

iphone kalkulators uz galda kopā ar dažādiem finanšu dokumentiem. rokas mape.
Attēls no unsplash.com

PVN kalkulators: visaptverošs rīks precīzai PVN aprēķināšanai

Latvijas PVN kalkulators ir digitāls rīks, kas ļauj lietotājiem ātri noteikt pareizo maksājamā vai atgūstamā PVN summu par jebkuru Latvijas jurisdikcijā esošo darījumu. Šis neaizstājams instruments nodrošina Latvijas nodokļu normatīvo aktu ievērošanu un palīdz precīzi novērtēt ar PVN saistītās finansiālās saistības.

Latvijas PVN kalkulatora galvenās iezīmes

Latvijas PVN kalkulators lepojas ar vairākām spilgtām iezīmēm, kas atšķir to kā būtisku rīku privātpersonām un uzņēmumiem:

 • Precizitāte: Kalkulators ir paredzēts, lai precīzi aprēķinātu PVN, pamatojoties uz Latvijas nodokļu noteikumiem, novēršot kļūdainu aprēķinu risku.
 • Lietotājam draudzīgs interfeiss: PVN kalkulatora saskarne ir vienkārša un intuitīva, ļaujot lietotājiem viegli ievadīt vērtības un ātri iegūt rezultātus.
 • Pielāgojamība: kalkulatoru var izmantot dažādiem darījumiem, tostarp importam, eksportam un vietējiem pirkumiem, padarot to par daudzpusīgu un neaizstājamu rīku uzņēmumiem.

Izpratne par Latvijas PVN kalkulatora funkcionalitāti

Latvijas PVN kalkulators darbojas, veicot vienkāršas aritmētiskas darbības, ņemot vērā lietotāja ievadītos datus un Latvijas nodokļu noteikumus. Kalkulators darbojas divos primārajos režīmos: ar PVN un bez PVN.


Kā efektīvi izmantot Latvijas PVN kalkulatoru

20 100 un 200 eiro banknotes
Attēls no unsplash.com

Lai maksimāli izmantotu Latvijas PVN kalkulatoru, veiciet šīs vienkāršās darbības:

 1. Izvēlieties aprēķina režīmu: izvēlieties režīmu ar PVN vai bez PVN atbilstoši savām vajadzībām.
 2. Ievadiet atbilstošās vērtības: ievadiet bruto cenu (režīmam ar PVN) vai neto cenu (režīmam bez PVN) un piemērojamo PVN likmi.
 3. Iegūstiet rezultātu: kalkulators automātiski aprēķinās PVN summu, neto cenu un bruto cenu, sniedzot visaptverošu pārskatu par darījumu.

Pārskats par PVN likumu Latvijā

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) ir patēriņa nodoklis, ko Latvijā, tāpat kā daudzās citās valstīs, apliek ar precēm un pakalpojumiem. Latvijas PVN sistēmu regulē Latvijas Republikas PVN likums, kas atbilst Eiropas Savienības (ES) PVN direktīvai. Šis likums nosaka ar PVN saistītos noteikumus, likmes un procedūras valstī. Šajā sadaļā sniegsim īsu pārskatu par galvenajiem PVN tiesību aspektiem Latvijā.

PVN reģistrācija Latvijā

Latvijā strādājošiem komersantiem jāreģistrējas PVN maksātāji, ja to gada ar nodokli apliekamais apgrozījums pārsniedz 40 000 eiro. Pēc reģistrācijas uzņēmumam tiek piešķirts PVN identifikācijas numurs, kas jāizmanto visās ar PVN saistītās dokumentācijās un darījumos. Ārvalstu uzņēmumiem, kas sniedz ar nodokli apliekamus pakalpojumus Latvijā, ir jāreģistrējas arī PVN maksātājs vai nu tieši, vai ar vietējā fiskālā pārstāvja starpniecību.

PVN likmes Latvijā

Latvijā ir trīs PVN likmes:

 1. Standarta likme (21%): šī likme attiecas uz lielāko daļu preču un pakalpojumu, tostarp patēriņa precēm, elektroniku un profesionāliem pakalpojumiem.
 2. Samazināta likme (12%): samazināta likme attiecas uz konkrētām precēm un pakalpojumiem, piemēram, medikamentiem, medicīnas iekārtām, sabiedriskajam transportam un izmitināšanu viesnīcās.
 3. Nulles likme (0%): noteiktām precēm un pakalpojumiem, piemēram, eksportam un piegādēm Kopienas iekšienē, tiek piemērota nulles likme. Lai gan par šiem darījumiem PVN netiek iekasēts, uzņēmumi joprojām var pieprasīt priekšnodokļa atskaitījumus.


PVN deklarēšana un samaksa

Latvijā PVN maksātāju reģistrētiem komersantiem ir periodiski jāiesniedz PVN deklarācijas un jāveic maksājumi nodokļu iestādēm. PVN deklarācijas parasti iesniedz katru mēnesi, bet uzņēmumi, kuru gada ar nodokli apliekamais apgrozījums ir mazāks par 50 000 eiro, var izvēlēties iesniegt deklarācijas reizi ceturksnī. PVN deklarācija un maksājums jāveic līdz pārskata periodam sekojošā mēneša 20. datumam.

Papildus PVN deklarācijām uzņēmumiem vismaz piecus gadus ir jāsaglabā detalizēta darījumu uzskaite, rēķini un ar nodokļiem saistīti dokumenti.

PVN atskaitījumi un atmaksas

Uzņēmumi var pieprasīt PVN priekšnodokļa atskaitījumus par PVN, kas samaksāts par precēm un pakalpojumiem, kas tiek izmantoti ar nodokli apliekamās darbības ietvaros. Lai pieprasītu atskaitījumu, uzņēmumam ir jābūt derīgam PVN rēķinam, un tas ir izmantojis iegādātās preces vai pakalpojumus ar nodokli apliekamiem nolūkiem.

Atsevišķos gadījumos ārvalstu komersanti var pretendēt uz PVN atmaksu par Latvijā samaksāto PVN par precēm un pakalpojumiem. Atmaksas pieteikšanās process atšķiras atkarībā no tā, vai ārvalstu uzņēmums ir reģistrēts ES vai ārpus tās.

koka āmurs uz melna fona
Attēls no unsplash.com

Sodi par PVN neatbilstību

Par Latvijas PVN likumu neievērošanu var tikt piemērots sods, tostarp naudas sods, kavējuma procenti un smagos gadījumos pat kriminālsods. Sodi var rasties par dažādiem pārkāpumiem, piemēram, nereģistrēšanos PVN maksātāju maksātājam, novēlotu PVN deklarāciju iesniegšanu vai nepietiekamu PVN samaksu.

PVN likums Latvijā regulē valsts PVN sistēmu, tostarp reģistrāciju, likmes, iesniegšanu, samaksu un atskaitījumus. Latvijā strādājošiem komersantiem ir būtiski iepazīties ar šiem noteikumiem, lai nodrošinātu to ievērošanu un izvairītos no sodiem.


cilvēks krauj dzeltenas monētas trijos stabiņos
Attēls no unsplash.com

Vai zināt atšķirību starp neto un bruto algu? Droši kādā brīdī esam šo terminu atšķirību zinājuši, taču ar laiku tie tik viegli sajūk. Tas ir būtisks finanšu plānošanas aspekts, un tā izpratne var būtiski mainīt jūsu budžeta plānošanu un darba līguma nosacījumu parakstīšanu. Tāpēc esam aprkstījuši kas ir bruto alga un kas ir neto alga, lai palīdzētu jums labāk izprast šos terminus un to, kā tie ietekmē jūsu ienākumus. Šajā rakstā mēs sniedzām skaidras definīcijas un viegli izpildāmus padomus, kā aprēķināt neto un bruto algas. Neatkarīgi no tā, vai jūs tikko sākat savu karjeru vai vēlaties labāk izprast savas finanses, tik ļoti svarīgi ir zināt šo abu terminu atšķirību!


Citi nodokļu veidi Latvijā

Papildus pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēmai Latvijā komersantiem un privātpersonām tiek piemēroti dažādi citi nodokļi. Valsts nodokļu sistēma ir izstrādāta, lai radītu ieņēmumus valdībai, vienlaikus veicinot ekonomisko izaugsmi un ieguldījumus. Šajā sadaļā apspriedīsim galvenos nodokļu veidus Latvijā, tostarp iedzīvotāju ienākuma nodokli, uzņēmumu ienākuma nodokli, sociālās apdrošināšanas iemaksas, īpašuma nodokli un akcīzes nodokļus.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN)

Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) tiek aplikti Latvijā dzīvojošo fizisko personu ienākumi, kā arī nerezidenti, kuri gūst ienākumus valsts iekšienē. No 2021.gada Latvijā tiek piemērota progresīvā nodokļa likme IIN:

20% Gada ienākumiem līdz 20 004 eiro.
23% Gada ienākumiem no 20 004 līdz 78 100 eiro.
31,4% Gada ienākumiem virs 78 100 eiro.


Nodokļu likmes attiecas uz dažādiem ienākumu veidiem, tostarp ienākumiem no darba, uzņēmējdarbības ienākumiem, dividendēm, procentiem un kapitāla pieaugumam. Nodokļu rezidenti tiek aplikti ar IIN no ienākumiem visā pasaulē, savukārt nerezidenti tiek aplikti ar nodokli tikai no ienākumiem no Latvijas.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN)

Ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) tiek aplikta Latvijā strādājošo uzņēmumu un citu juridisko personu peļņa. No 2021. gada Latvijā ir vienota UIN likme 20%. Nodoklis attiecas gan uz rezidentu, gan nerezidentu uzņēmumiem, rezidentiem uzņēmumiem tiek aplikti ar nodokļiem to ienākumi visā pasaulē, bet nerezidentu uzņēmumi tiek aplikti ar nodokli tikai no Latvijas izcelsmes ienākumiem.

Latvijā ir ieviesta unikāla “uz skaidru naudu balstīta” UIN sistēma, kas nozīmē, ka uzņēmuma ienākuma nodoklis ir jāmaksā, kad uzņēmums sadala savu peļņu (piemēram, dividendes, akciju atpirkšana vai domājamās peļņas sadale). Nesadalītā peļņa nav apliekama ar UIN.

Sociālās apdrošināšanas iemaksas

Darba devējiem, darba ņēmējiem un pašnodarbinātām personām Latvijā ir jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas, kas finansē dažādas sociālās labklājības programmas, piemēram, pensijas, bezdarbnieka pabalstus un veselības aprūpi. Kopējā sociālās apdrošināšanas iemaksu likme ir 35,09% no indivīda bruto algas, darba devējam iemaksājot 24,09%, bet darba ņēmējam 11%. Pašnodarbinātām personām ir jāiemaksā 32,26% no viņu deklarētajiem ienākumiem.

Īpašuma nodoklis

Īpašuma nodoklis ir vietējais nodoklis, ko Latvijā apliek ar nekustamo īpašumu, piemēram, zemi, ēkām un būvēm. Nodokļa likme mainās atkarībā no īpašuma veida un lietošanas veida un parasti ir no 0,2% līdz 3% no īpašuma kadastrālās vērtības. Īpašuma nodoklis katru gadu jāmaksā gan fiziskām, gan juridiskām personām, kurām pieder īpašums Latvijā.

Akcīzes nodokļi

Akcīzes nodokļi ir netiešie nodokļi, kas tiek aplikti ar konkrētām precēm, piemēram, alkoholu, tabaku un degvielu, ja tās tiek ražotas, importētas vai pārdotas Latvijā. Akcīzes nodokļa mērķis ir radīt ieņēmumus valdībai un atturēt no noteiktu produktu patēriņa to negatīvās ietekmes uz veselību, sabiedrību vai vidi dēļ. Akcīzes nodokļa likmes atšķiras atkarībā no produkta veida un parasti tiek iekasētas par vienību (piemēram, par litru vai kilogramu).

Bieži uzdotie jautājumi par PVN

Kas ir PVN kalkulators?

PVN kalkulators ir tiešsaistes vai fiziska kalkulatora rīks, kas palīdz aprēķināt PVN summu, cenu ar PVN vai sākotnējo cenu bez PVN konkrētai precei vai pakalpojumam. Jums vienkārši jāievada nepieciešamās vērtības (piem., sākotnējā cena, PVN likme), un kalkulators veiks nepieciešamos aprēķinus jūsu vietā. Daudzi PVN kalkulatori ir pieejami tiešsaistē un ir izstrādāti, lai lietotājiem atvieglotu ar PVN saistīto aprēķinu apstrādi.

Kā aprēķināt procentus?
Lai aprēķinātu noteiktas vērtības procentuālo daļu, izmantojiet šo formulu:
Procenti = (daļa/vesela) × 100
Piemēram, ja vēlaties uzzināt, cik procenti 30 ir no 150, jums vajadzētu aprēķināt (30 / 150) × 100 = 20%.

Kā no cenas atņemt PVN?
Lai no cenas atņemtu PVN, varat izmantot šādu formulu:
Sākotnējā cena = cena ar PVN / (1 + PVN likme)
Piemēram, ja cena ar PVN ir 115 ASV dolāri un PVN likme ir 15%, sākotnējā cena būtu 115 / (1 + 0,15) = 100 ASV dolāri.

Kā pievienot PVN veicot aprēķinu ar kalkulatoru?
Lai pievienotu PVN cenai, izmantojot kalkulatoru, rīkojieties šādi:
Ievadiet sākotnējo summu.
Reiziniet sākotnējo cenu ar PVN likmi (decimāldaļā), nospiežot reizināšanas pogu un ievadot PVN likmi (piemēram, 15% PVN ievadiet 0,15).
Nospiediet vienādības pogu, lai iegūtu PVN summu.
Pievienojiet PVN summu sākotnējai cenai, nospiežot pievienošanas pogu un pēc tam vēlreiz pogu vienāds.

Kā aprēķināt 15% PVN?
Lai aprēķinātu 15% PVN, varat izmantot šādu formulu:
PVN summa = (sākotnējā cena × PVN likme) / 100
Piemēram, ja preces sākotnējā cena ir 100 USD un PVN likme ir 15%, PVN summa būtu (100 × 15) / 100 = 15 USD.